งานเสาเข็มคอนกรีต

1. เสาเข็ม I-15x15 ซม.  ,  เสาเข็ม I-18x18 ซม. , เสาเข็ม I-22x22 ซม. 

2. เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ยาวท่อนละ  1 ม. , 2 ม. , 3 ม. , 4 ม. , 5 ม. , 6 ม. 
 
 
2.1  เสาเข็มหกเหลี่ยมเสริมเหล็ก
 

2.2  เสาเข็มหกเลี่ยมอัดแรง

3. เสาเข็ม สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 15x15 ซม.  ความยาว 6 m.