บัวปูนปั้นและบัว GRC.

ผลิตและจำหน่ายแบบบัวปูนปั้นสำเร็จรูป บัว GRC. 
มีหลากหลายแบบและขนาดให้ท่านเลือก หรือทำตามแบบที่ท่านต้องการ
 
ใช้ประดับตกแต่งอาคาร บ้านพักต่าง ๆ  รวมถึง งานป้ายชื่อ 
 
หรือ ผนังที่ต้องการความโดดเด่น   สวยงาม
 
 
 
ภาพตัวอย่าง

แบบบัวปูนปั้นและบัว GRC.

แบบที่ 1  

 

แบบบัวปูนปั้นและบัว GRC.

แบบที่ 2

 

แบบบัวปูนปั้นและบัว GRC.

แบบที่ 3

 

แบบบัวปูนปั้นและบัว GRC.

แบบที่ 4

 

แบบบัวปูนปั้นและบัว GRC.

แบบที่ 5

 

แบบบัวปูนปั้นและบัว GRC.

แบบที่ 6

 

แบบบัวปูนปั้นและบัว GRC.

แบบที่ 7