ฐานราก (Footing) สำเร็จรูป

นวัตกรรมใหม่ของการก่อสร้าง !!

ผลิตและจำหน่ายฐานรากสำเร็จรูป ฟุตติ้งสำเร็จรูป

ช่วยลดงานขุดดิน งานไม้แบบ งานผูกเหล็ก งานเทคอนกรีต ฯลฯ

ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย

ใช้งานง่าย เพียงแค่ ขุดดินให้ระดับที่ต้องการ ตัดเสาเข็ม เทคอนกรีตหยาบ วางฐานราก

สำเร็จรูป กลบดินโดยรอบ ก็สามารถเทคอนกรีตได้เลย

ที่โรงงานมีฐานรากสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ดังนี้

ขนาด 30x30x40 ซม., 35x80x40 ซม., 45x45x45 ซม., 50x50x60 ซม.,

ขนาด 60x60x50 ซม., 50x116x50 ซม., 70x70x70 ซม.*** สามารถสั่งตามขนาดและเสริมเหล็ก ในแบบที่ต้องการได้ ***