ฐานราก (Footing) สำเร็จรูป

วัตกรรมใหม่ของการก่อสร้าง !!

ผลิตและจำหน่ายฐานรากสำเร็จรูป ฟุตติ้งสำเร็จรูป

ช่วยลดงานขุดดิน งานไม้แบบ งานผูกเหล็ก งานเทคอนกรีต ฯลฯ

ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย

ใช้งานง่าย เพียงแค่ ขุดดินให้ระดับที่ต้องการ ตัดเสาเข็ม เทคอนกรีตหยาบ วางฐานราก

สำเร็จรูป กลบดินโดยรอบ ก็สามารถเทคอนกรีตได้เลย

*** สามารถสั่งตามขนาดและเสริมเหล็ก ในแบบที่ต้องการได้ ***