บทนำ - เสาเอ็นสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตอัดแรง แข็งแรง ทนทาน  ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้ง่าย

 

ปัจจุบัน ธุรกิจงานก่อสร้างมีการแข่งขันกันสูง ทั้งเรื่องราคาและเวลาที่ใช้ในการทำงาน อีกทั้ง ปัจจุบัน กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มเข้ามามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องเสียง, ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมทั้งข้อร้องเรียนจากบ้านข้างเคียง ฯลฯ ดังนั้น เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้ลดปัญหาดังกล่าว จึงถูกคิดขึ้นมาอยู่ตลอด

 

ปัญหาที่เจอ ในงานผนังก่ออิฐ อีกอย่างก็คือ "งานเทเสาเอ็นในที่" ซึ่งทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งเกิดฝุ่นละอองและเศษวัสดุจากการทำงาน

 

ดังนั้นจึงมี "เสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูป" เข้ามาช่วยในเรื่องความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน ราคาถูกกว่า และไม่เกิดฝุ่นละออง จากการทำงาน เมื่อเทียบกับการหล่อเสาเอ็น-ทับหลังในที่

 

อย่างไรก็ตาม การที่จะหล่อเสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูป เพื่อใช้เองนั้น ก็พบอุปสรรคอยู่เหมือนกัน ข้อมูลที่ทางบริษัท ราชพฤกษ์โปรดักส์ จำกัด ได้สอบถามจากทางลูกค้าที่ได้ติดต่อซื้อสินค้าพบว่า การหล่อเสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูป เพื่อใช้เองพบปัญหา ดังต่อไปนี้

 

1. หล่อแล้วหักเสียหายค่อนข้างมาก เนื่องจากการควบคุมคุณภาพทำได้ยาก ทำให้ไม่แข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองวัสดุ

 


2. เหล็กเส้นที่ใช้ ราคาสูงกว่าการใช้เหล็ก PC Wire ของระบบคอนกรีตอัดแรง

 


3. มีเศษขยะที่เกิดจากการทำงาน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำไปทิ้ง

 


4. มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน

 


5. ต้องเสียพื้นที่ ที่ใช้ในการหล่อ กรณีพื้นที่ก่อสร้างแคบ ทำให้การทำงานลำบากขึ้น

 


6. การกองเก็บต้องโยกย้ายบ่อยครั้ง เนื่องจากพื้นที่คับแคบ ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

 


7. มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดการด้านคนคุมงานและแรงงาน, การขนย้ายวัตถุดิบและการนำเศษวัสดุไปทิ้ง ฯลฯ

 

เนื่องจากบริษัท ฯ ได้นำระบบคอนกรีตอัดแรง มาใช้ในการทำเสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูป ทำให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานและมีการนำเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ หน่วยงานก่อสร้าง เช่น คอนโดมิเนียม, บ้านจัดสรร ฯลฯ

 

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดแล้ว การสั่งซื้อจากทางบริษัท ฯ จะได้ราคาที่ถูกกว่า และสามารถควบคุมแผนการทำงานได้ดีกว่าการหล่อเพื่อใช้เอง และเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทางบริษัท ฯ จึงนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ

 

เกี่ยวกับเสาเอ็นสำเร็จรูป ตามรายละเอียดนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป