เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ราชพฤกษ์โปรดักส์ จำกัด

 

ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  2554   โรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่  ไร่เศษ   ใกล้กับถนนกาญจนาภิเษก ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ด้วยความอุตสาหะและตั้งใจที่จะผลิตเสาเอ็นคอนกรีตสำเร็จรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ป้อนเข้าสู่ตลาด เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

 

ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ปรับปรุงและขยายขนาดการผลิตให้มากขึ้นกว่าในอดีต เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัท ฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์  เพิ่มเติมตามมาอีกหลายอย่าง อันได้แก่ ฐานรากสำเร็จรูป, คอนกรีตหยุดล้อสำเร็จรูป, บัวปูนปั้นและบัว GRC.   รวมถึงชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป ตามแบบที่ต้องการ  เป็นต้น

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและสร้างสรรค์  ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตหลากหลายรูปแบบ ให้กับงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยโครงการต่าง ๆ ทั้งภายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดอีกหลาย ๆ โครงการ

 

 

เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของคำว่า " คุณภาพ "  เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของเรา เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า  สินค้าของเราจะมีคุณสมบัติที่ดีและตรงต่อความต้องการในการใช้งานของท่าน เราพร้อมที่จะพัฒนางานของเรา ให้ก้าวหน้าต่อไป อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน