กำแพงกันดิน ( Retaining Walls )

กำแพงกันดินคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Retaining Walls)

 

* ใช้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจากความต่างระดับของผิวพื้นและการกัดเซาะของน้ำ


* หล่อชิ้นส่วนจากโรงงานยกมาประกอบและติดตั้งที่หน้างาน แข็งแรง , สะดวก , รวดเร็ว,ควบคุมคุณภาพและงบประมาณการก่อสร้างได้


* ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 

* ออกแบบโดย ทีมงานระดับวุฒิวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

 

* รับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง กำแพงกันดินและงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป