ขอบคันหิน (Curb)

ใช้สำหรับกั้นขอบทาง หรือขอบทางเท้า
1.       ขอบคันหินขนาด 15x30 ซม. ยาว 1 เมตร            2.       ขอบคันหินขนาด 10x20 ซม. ยาว 50 ซม.