งานเสาเข็มคอนกรีต

              
                  1. เสาเข็ม I-15x15 ซม.  ,  เสาเข็ม I-18x18 ซม. , เสาเข็ม I-22x22 ซม.2. เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ยาวท่อนละ  1 ม. , 2 ม. , 3 ม. , 4 ม. , 5 ม. , 6 ม. 
2.1      เสาเข็มหกเหลี่ยมเสริมเหล็ก


                 2.2  เสาเข็มหกเลี่ยมอัดแรง            3. เสาเข็ม สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 15x15 ซม.  ความยาว 6 m.