ฐานราก (Footing) สำเร็จรูป

นวัตกรรมใหม่ของการก่อสร้าง !!
ช่วยลดงานขุดดิน , งานไม้แบบ , งานผูกเหล็ก , งานเทคอนกรีต  ฯลฯ
 ประหยัดเวลา , แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ใช้งานง่าย เพียงแค่ ขุดดินให้ระดับที่ต้องการ , ตัดเสาเข็ม , เทคอนกรีตหยาบ , วางฐานรากสำเร็จรูป , กลบดินโดยรอบ ก็สามารถเทคอนกรีตได้เลย

*** สามารถสั่งตามขนาดและเสริมเหล็ก ในแบบที่ต้องการได้ ***