5.10.54

          งานก่ออิฐผนังเป็นเรื่องง่าย กับเสาเอ็น-ทับหลัง สำเร็จรูป

  
***เสาเอ็น-ทับหลังสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตอัดแรง 
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย***การติดตั้งเสาเอ็นสำเร็จรูปล่วงหน้าก่อนงานก่ออิฐ
การติดตั้งเสาเอ็นสำเร็จรูปล่วงหน้าก่อนงานก่ออิฐ
งานเท Curb บริเวณห้องน้ำพร้อม เสาเอ็นสำเร็จรูป
งานเท Curb บริเวณห้องน้ำพร้อมเสาเอ็นสำเร็จรูป
การติดตั้ง เสาเอ็นสำเร็จรูป บริเวณแนวขอบอาคาร ทำให้งานก่ออิฐ สะดวก ปลอดภัย ยิ่งขึ้น
การติดตั้งเสาเอ็นสำเร็จรูปบริเวณแนวขอบอาคาร ทำให้งานก่ออิฐ สะดวก ปลอดภัย ยิ่งขึ้น
งานเสาเอ็นสำเร็จรูปกับอิฐมวลเบา
 งานเสาเอ็นสำเร็จรูปกับอิฐมวลเบา


งานเสาเอ็นสำเร็จรูปกับอิฐมอญ
 งานเสาเอ็นสำเร็จรูปกับอิฐมอญ
งานเสาเอ็นสำเร็จรูปกับอิฐอีโค่บล็อค
งานเสาเอ็นสำเร็จรูปกับอิฐอีโค่บล็อค